Aktuality

21. 1. 2020 POZOR ZMĚNA!!!!

Ke komunikaci s rodiči slouží telefonní číslo
775 406 218  a to v době od 15:00 - 16:30 hod.  , např. nemožnost vyzvednutí dítěte, zdržení a jiné nepředvídatelné skutečnosti, které by mohly omezit včasné vyzvednutí Vašeho dítěte.

6.1.2020 Potvrzení o zaplaceném školném k daňovému přiznání

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o vydání potvrzení o zaplaceném školném v roce 2019, se nahlásí u p. učitelky. Na základě Vašeho požadavku, bude potvrzení vyhotoveno do 3 dnů. Potvrzení nebude vydáváno na počkání.

Děkujeme za pochopení.                              

6. 1. 2020  Informace o prázdninovém provozu mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v měsících červenci a srpnu 2020 

Ve dnech 25. 8. 2020 a 28.8. - 31. 8. 2020 budou všechny školy uzavřeny z důvodu probíhajících příprav k zahájení školního roku 2020/2021.  Provoz může být případně upraven v případě havárií, nutných rekonstrukcí, které nemohou být realizovány v průběhu školního roku.

Termín zápisu na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2020 do mateřských škol zřízených městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz je 12. 5. 2020 v místě a době provozu jednotlivých mateřských škol. 

Místo a doba provozu mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých škol, odkazy na webové stránky jednotlivých škol je možné najít v sekci Školství - Mateřské školy.