Mateřská škola Ostrava,
Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace

Podívejte se, jak to u nás vypadá.

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu ,,Mateřská škola otevřená všem". 

Prioritou v naší mateřské škole je rozvoj sociální stránky dětí. 

Vedení ke zdravým vztahům mezi dětmi i dospělými.


Mateřská škola má tři třídy s celkovou kapacitou 75 dětí.  

Provozní doba od 6:00 do 16:30 hod.