Třídy

Mateřská škola je trojtřídní. V přízemí se nachází třída pro nejmladší děti "Ovečky", v 1. patře třídy "Žabičky" a "Berušky" pro starší děti. Bližší informace naleznete v sekci jednotlivých tříd.