Zápis na prázdninový provoz

Zápis na prázdninový provoz 2021 bude bude probíhat 11. 5. 2021 od 6:00 do 16:30 hod., v běžné otvírací době MŠ.  Školné je 182 Kč, stravné 360 Kč (3 - 6 let), 390 Kč děti s odkladem. Úhrada hotově v den zápisu.

Prázdninový provoz v roce 2021

- naše MŠ dle rozpisu bude mít provoz od 2. - 13.8.2021. Informace k umístění dětí v době prázdnin v jiných MŠ bude brzy vyvěšena na stránkách. Elektronický zápis se prázdninového provozu netýká.

Informace o přijetí (nepřijetí) dítěte z jiných MŠ k prázdninovému provozu bude vyvěšena nejpozději 

14. 5. 2021.

Přihláška na prázdninový provoz

Ve dnech 25. 8.  -  31. 8. 2021 budou všechny mateřské školy uzavřeny z důvodu probíhajících příprav k zahájení školního roku 2021/2022. Provoz může být případně upraven v případě havárií, nutných rekonstrukcí, které nemohou být realizovány v průběhu školního roku.

Místo a doba provozu mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých škol, odkazy na webové stránky jednotlivých škol je možné najít v sekci Školství - Mateřské školy.