Termín zápisu na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2020 do mateřských škol zřízených městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz je 3. 6. 2020 v místě a době provozu jednotlivých mateřských škol. 

Zápis bude probíhat od 6:00 do 16:30 hod., v běžné otvírací době MŠ. Školné 182,- Kč. 

Přihláška na prázdninový provoz

Ve dnech 25. 8. 2020 a 28.8. - 31. 8. 2020 budou všechny školy uzavřeny z důvodu probíhajících příprav k zahájení školního roku 2020/2021. Provoz může být případně upraven v případě havárií, nutných rekonstrukcí, které nemohou být realizovány v průběhu školního roku.

Místo a doba provozu mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých škol, odkazy na webové stránky jednotlivých škol je možné najít v sekci Školství - Mateřské školy.