Dokumenty ke stažení

Schválený rozpočet pro rok 2020

Usnesení číslo: 0194/ZMOb1822/8/19 02/OFR/02 k usnesení č. 1310/RMOb1822/20/19 Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje a) rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2020 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2023 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022

Návrh rozpočtu 2020

Poskytování informací  v roce 2019

Sazebník úhrad za poskytování informací

Nejdůležitější používané předpisy

Základní informace o škole

Výroční zpráva 2018 - 2019 

Školní řád

Inspekční zpráva

Schválený rozpočet 2019

Schválený střednědobý rozpočet 2020/21

Usnesení rady MOaP

Školní vzdělávací program 2018