Dokumenty ke stažení

Schválený rozpočet pro rok 2020

Usnesení číslo: 0194/ZMOb1822/8/19 02/OFR/02 k usnesení č. 1310/RMOb1822/20/19 Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje a) rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2020 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2023 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

Návrh rozpočtu 

Povinně zveřejňované informace

Zpráva o poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Nejdůležitější používané předpisy

Základní informace o škole

Školní řád

Školní vzdělávací program 

Výroční zprávy 

Inspekční zprávy