Stanovení kalkulace stravného 

Kalkulací stravného pro rok 2020

FINANČNÍ NORMATIV

DĚTI 3 - 6 LET                                                                                 DĚTI 7 - 10 LET

Přesnídávka 8,00 Kč                                                                       Přesnídávka 8,00 Kč

Oběd 20,00 Kč                                                                                Oběd 23,00 Kč

Svačina 8,00 Kč                                                                               Svačina 8,00 Kč

CELKEM 36,00 Kč                                                                           CELKEM 39,00 Kč


                           Nedotovaná strava                          Zvýšení o náklady

Dítě 3-6 let                   71 ,00 Kč                          35,00 Kč  (25,00 Kč mzdové, 10,00 Kč režijní)

Dítě 7-10 let                 74,00 Kč                           35,00 Kč (25,00 Kč mzdové, 10,00 Kč režijní)