Stanovení kalkulace stravného 

                                             Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace

                                                        Stanovení kalkulací stravného od 10.01.2022

DĚTI 3 - 6 LET                                                                                                   

Přesnídávka 10,00 Kč

Oběd 20,00 Kč

Svačina 10,00 Kč

CELKEM CELODENNÍ STRAVA 40,00 Kč

CELKEM POLODENNÍ STRAVA (bez svačiny) 30,00 Kč


Děti 7 - 10 LET

Přesnídávka 10,00 Kč

Oběd 23,00 Kč

Svačina 10,00 Kč

CELKEM CELODENNÍ STRAVA 43,00 Kč

CELKEM POLODENNÍ STRAVA (bez svačiny) 33,00 Kč


Nedotovaná strava

Zvýšení o náklady

Dítě 3-6 let

75,00 Kč

35,00 Kč (25,00 Kč mzdové náklady, 10,00 režijní náklady)

Dítě 7-10let

78,00Kč

35,00 Kč (25,00 Kč mzdové náklady, 10,00 Kč režijní náklady)

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky