Berušky

p. uč. Bc. Gabriela Wilčková

p. uč. Bc. Jana Škodová

Denisa Kochanová, asistent pedagoga 

Informace:

Třída Berušky se nachází v 1. patře budovy. Má kapacitu 25 dětí, je určena předškolákům a dětem s odloženou školní docházkou. 

Třída má zařízen divadelní koutek, kde si mohou děti hrát s maňásky a hudební koutek, kde mají možnost doprovázet svůj zpěv na rytmické hudební nástroje. 

Součástí třídy je INFRASAUNA, kterou využívají všechny třídy pro posílení imunity dětí.