Výběr školného a stravného

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K ZÁVAŽNOSTI SOUČASNÉ SITUACE JSME NUCENI ZRUŠIT PLATBY V HOTOVOSTI.

ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MŮŽETE PROVÉST VKLADEM DO BANKY NEBO PŘEVODEM Z ÚČTU.

ČÍSLO ÚČTU MŠ - 218 39 761/0100, DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE JE TŘEBA UVÉST JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Platby za stravné a školné na březen 2020 budou probíhat ve dnech

  • 24.02.2020    7:00 - 14:30 hod
  • 25.02.2020    7:00 - 14:30 hod