Výběr školného a stravného

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K ZÁVAŽNOSTI SOUČASNÉ SITUACE JSME NUCENI ZRUŠIT PLATBY V HOTOVOSTI.

ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MŮŽETE PROVÉST VKLADEM DO BANKY NEBO PŘEVODEM Z ÚČTU.

ČÍSLO ÚČTU MŠ - 218 39 761/0100, DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE JE TŘEBA UVÉST JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Platby za stravné a školné na .............2020 budou probíhat ve dnech

  • ........  2020    7:00 - 14:30 hod
  •  .......  2020    7:00 - 14:30 hod