Výběr školného a stravného

VÁŽENÍ RODIČE,

ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MŮŽETE PROVÉST HOTOVĚ V KANCELÁŘI MŠ, VKLADEM DO BANKY NEBO PŘEVODEM Z ÚČTU.

ČÍSLO ÚČTU MŠ - 218 39 761/0100, DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE JE TŘEBA UVÉST JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

Výše školného je 400,00 Kč, výše stravného je 880,00 Kč pro děti 3-6let a 946,00 Kč pro 7leté děti.

Platby za stravné a školné na leden 2022 budou probíhat dne

17.12.2021 - 06:45 - 14:00 hod,  jiné datum pro platby nebude akcetoptováno, kdo v daný den stravné/školné neuhradí, provede vklad na účet 218 39 761/0100 v Komerční Bance, a.s., který je za poplatek.

Platby za stravné a školné na prosinec 2021 budou probíhat dne

24.11.2021 - 06:45 - 14:00 hod