Výběr školného a stravného

Platby za stravné a školné na duben 2023 budou probíhat dne

27. 03. 2023 - 07:00 - 09:00 hod, jiné datum pro platby nebude akceptováno, kdo v daný den stravné/školné neuhradí, provede vklad na účet 218 39 761/0100 v Komerční Bance, a.s., který je za poplatek.

Platby za stravné a školné na březen 2023 budou probíhat dne

23. 02. 2023 - 07:00 - 09:00 hod, jiné datum pro platby nebude akceptováno, kdo v daný den stravné/školné neuhradí, provede vklad na účet 218 39 761/0100 v Komerční Bance, a.s., který je za poplatek.

Platby za stravné a školné na únor 2023 budou probíhat dne

26. 01. 2023- 07:00 - 09:00 hod, jiné datum pro platby nebude akceptováno, kdo v daný den stravné/školné neuhradí, provede vklad na účet 218 39 761/0100 v Komerční Bance, a.s., který je za poplatek.

VÁŽENÍ RODIČE,

ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MŮŽETE PROVÉST HOTOVĚ V KANCELÁŘI MŠ, VKLADEM DO BANKY NEBO PŘEVODEM Z ÚČTU.

ČÍSLO ÚČTU MŠ - 218 39 761/0100, DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE JE TŘEBA UVÉST JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

Výše školného je 500,00 Kč, výše stravného je 946,00 Kč pro děti 3-6let a 1012,00 Kč pro 7leté děti.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky