Granty a dotace

Mateřská škola obdržela  neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - "Nástroje pro oživení a odolnost" na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.
Dotace je ve výši 52 800 Kč.

2022

Pro rok 2022 obdržela mateřská škola účelový neinvestiční příspěvek od svého zřizovatele, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a to v celkové výši 77.000,- Kč.

Jednalo se o příspěvek na realizaci projektů:

1. ,,Muzikoterapií ke spokojenému dítěti" - 40 000 Kč

2. ,,Pohyb s radostí - Malí cyklisté" - 37 000 Kč 


MŠ získala účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 40 000 Kč na projekt "Rozumíš mi", z něhož budou financovány pomůcky k logopedické prevenci (např. logopedické zrcadlo, motorické a logopedické pomůcky,  rostoucí židle a psací stůl). 

Mateřská škola otevřená všem III

Mateřská škola otevřená všem III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022225 je projekt, který je spolufinancován Evropskou unií. Jedná se o neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III).

Celková výše dotace 308 804 Kč. Zahájen byl 1. 9. 2021, jeho ukončení bude 30. 6. 2023. 

V roce 2021 bylo čerpáno 72 692,93 Kč na personální podporu.

Cílem projektu je personální podpora a organizace projektových dnů v MŠ i mimo ni.

2021

Mateřská škola otevřená všem III

Mateřská škola otevřená všem III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022225 je projekt, který je spolufinancován Evropskou unií. Jedná se o neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III).

Celková výše dotace 308 804 Kč.  Zahájení 1. 9. 2021.

Cílem projektu je personální podpora a organizace projektových dnů v MŠ i mimo ni.

MŠ  získala účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 50 000 Kč na projekt "Ve zdravém těle zdravý duch", z něhož bude realizováno nerez pítko na zahradu MŠ a hrazeny další aktivity. 

Pro  rok 2021 obdržela mateřská škola účelový neinvestiční příspěvek od svého zřizovatele, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a to v celkové výši 72.000,- Kč.

Jednalo se o příspěvek na realizaci projektů:

1. ,,Šachy pro nejmenší" - 19 000 Kč 

2. ,,Pohyb s radostí - Malý lanový park" - 37 000 Kč  (zakoupeny dva závěsné prvky na školní zahradu, sportovní pomůcky).

Mateřská škola otevřená všem II

Mateřská škola otevřená všem II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014831  je projekt, který je spolufinancován Evropskou unií. Jedná se o neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II).

Cílem projektu je opět posílení personální podpory při vzdělávání dvouletých dětí a další vzdělávání pedagogů.

I v roce 2021 čerpá mateřská škola zůstatek dotace  ve výši 241 007,33 Kč. 

Celková výše dotace 478 419 Kč. 
V roce 2019 již čerpáno 51 058,66 Kč, v roce 2020 - 186 353,01 Kč. 

2020

V roce 2020 obdržela mateřská škola účelový neinvestiční příspěvek od svého zřizovatele, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a to v celkové výši 72.000,- Kč.

Jednalo se o příspěvek na realizaci projektů:

1. ,,Chráníme přírodu, máme ji rádi II" - 15 000 Kč (lavičky, kompostér, potřeby pro šneky).

2. ,,Dramatické aktivity" - 21 000 Kč (kostýmy, knihy, sukýnky, African djembe).

3. ,,Pohyb s radostí - Jóga a pohybové aktivity pro děti" - 36 000 Kč -  (cvičící podložky, knihy, USB reproduktor, kytara).

Nadále probíhalo čerpání neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony II.

Celková výše dotace 478 419,- Kč. V roce 2019 čerpáno 51 058,66 Kč, v roce 2020 - 186 353,01 Kč. K dočerpání v roce 2021 zůstává 241 007,33 Kč.

 Získali jsme účelový neinvestiční příspěvek Moravskoslezského kraje na úhradu potravin pro děti rodičů z IZS ve výši 6 763 Kč (v době nouzového stavu). 

 Nově jsme se zapojili do programu "Obědy do škol IV", kdy jsme pro úhradu obědů dětí ze sociálně slabých rodin získali 7 770 Kč.    

AKTIVITY MŠ V ROCE 2020 JSOU FINANCOVÁNY Z ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, V RÁMCI PROJEKTU "S NOTIČKOU ANIČKOU ZA HUDBOU A TANCEM ", JEHOŽ VÝŠE JE 50 000 KČ.


2019

Mateřská škola otevřená všem II

V roce  2019 získala naše mateřská škola finanční prostředky  ve výši 478 419 Kč na tento projekt. Jedná se o neinvestiční  dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II).

Celková výše dotace 478 419,- Kč. V roce 2019 čerpáno 51 058,66 Kč, v roce 2020 - 186 353,01 Kč. K dočerpání v roce 2021 zůstává 241 007,33 Kč.

Mateřská škola otevřená všem II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014831 ,který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je opět posílení personální podpory při vzdělávání dvouletých dětí a další vzdělávání pedagogů.

V roce 2019 obdržela mateřská škola účelový neinvestiční příspěvek od svého zřizovatele, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a to v celkové výši 62 000 Kč. 

 Jednalo se o příspěvek na realizaci projektů:

1. ,,Chráníme přírodu, máme ji rádi" - 17 000 Kč 

 2. ,,Metoda dobrého startu" - 8 000 Kč 

 3. ,,Pohyb s radostí" - 37 000 Kč 

 Dokončeno bylo čerpání dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony I- dočerpáno bylo 101 720,53 Kč. 

 Pokračovalo čerpání dotace z Úřadu práce z projektu ÚP Jdi dál! 50+ ve výši 299 358,- Kč.

Malý řemeslník

Technické vzdělávání v MŠ 2018, 2019

Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV.

Ve dnech 06.02. - 19.02.2018 se zúčastnilo 18 dětí se svými rodiči ozdravného pobytu v Luhačovicích. Tento ozdravný pobyt byl zcela hrazen z projektu " Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV."

Mateřská škola otevřená všem

Od 1.9.2017 získala naše mateřská škola finanční prostředky na projekt

Mateřská škola otevřená všem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004738 ,který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je posílení personální podpory při vzdělávání dvouletých dětí a další vzdělávání učitelek.

​Děti v bezpečí

Na tento projekt bylo mateřské škole poskytnuto 12.000,- Kč.
Cílem tohoto projektu je zajištění bezpečnosti dětí při výletech do okolí Ostravy i při hrách na zahradě mateřské školy.
Z těchto finančních prostředků budou dětem zakoupeny dětské přilby na kola a koloběžky, reflexní vesty a výtvarné potřeby.

Připraveným štěstí přeje

Na tento projekt bylo mateřské škole poskytnuto 10.000,- Kč
Cílem tohoto projektu je připravit nenásilnou formou děti na vstup do ZŠ.
Z těchto finančních prostředků budou dětem zakoupeny školní aktovky, pouzdra a pomůcky k výuce.

Atletická školka

Na tento projekt bylo mateřské škole poskytnuto 34.000,- Kč.
Cílem tohoto projektu je rozvíjet u dětí fyzickou zdatnost a obratnost.
Z těchto finančních prostředků budou dětem zakoupeny koše na basketbal, prohazovadlo a fotbalové branky na zahradu mateřské školy, dále pak vozítka Lukicar a míče.

Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III.

Na přelomu ledna a února letošního roku se děti z naší mateřské školy účastnily 14 denního ozdravného pobytu v Horských lázních Karlova Studánka.

Děti a jejich rodiče, prarodiče, případně jiní rodinní příslušníci trávili 14 dní v nejvýše položených lázních v České republice. Kromě blahodárného ovzduší si zde užívali každodenní ozdravné procedury na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest a bohatý doprovodný program, který se nese v duchu tzv. Madagaskaru.

Projektu s názvem "Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III." se v rámci dvou turnusů zúčastnilo celkem 220 dětí a 201 dospělých osob z 9 MŠ městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Koncem roku 2016 se 4 naši pedagogové zapojili do projektu Ostravské Univerzity.

CZ.02.3.68/0.0/0/16_011/0000660

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky