Granty a dotace

Mateřská škola otevřená všem II

V roce  2019 získala naše mateřská škola finanční prostředky  ve výši 478 419 Kč na projekt

Mateřská škola otevřená všem II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014831 ,který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je opět posílení personální podpory při vzdělávání dvouletých dětí a další vzdělávání pedagogů.

Malý řemeslník

Technické vzdělávání v MŠ 2018, 2019

Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV.

Ve dnech 06.02. - 19.02.2018 se zúčastnilo 18 dětí se svými rodiči ozdravného pobytu v Luhačovicích. Tento ozdravný pobyt byl zcela hrazen z projektu " Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV."

Mateřská škola otevřená všem

Od 1.9.2017 získala naše mateřská škola finanční prostředky na projekt

Mateřská škola otevřená všem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004738 ,který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je posílení personální podpory při vzdělávání dvouletých dětí a další vzdělávání učitelek.

​Děti v bezpečí

Na tento projekt bylo mateřské škole poskytnuto 12.000,- Kč.
Cílem tohoto projektu je zajištění bezpečnosti dětí při výletech do okolí Ostravy i při hrách na zahradě mateřské školy.
Z těchto finančních prostředků budou dětem zakoupeny dětské přilby na kola a koloběžky, reflexní vesty a výtvarné potřeby.

Připraveným štěstí přeje

Na tento projekt bylo mateřské škole poskytnuto 10.000,- Kč
Cílem tohoto projektu je připravit nenásilnou formou děti na vstup do ZŠ.
Z těchto finančních prostředků budou dětem zakoupeny školní aktovky, pouzdra a pomůcky k výuce.

Atletická školka

Na tento projekt bylo mateřské škole poskytnuto 34.000,- Kč.
Cílem tohoto projektu je rozvíjet u dětí fyzickou zdatnost a obratnost.
Z těchto finančních prostředků budou dětem zakoupeny koše na basketbal, prohazovadlo a fotbalové branky na zahradu mateřské školy, dále pak vozítka Lukicar a míče.

Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III.

Na přelomu ledna a února letošního roku se děti z naší mateřské školy účastnily 14 denního ozdravného pobytu v Horských lázních Karlova Studánka.

Děti a jejich rodiče, prarodiče, případně jiní rodinní příslušníci trávili 14 dní v nejvýše položených lázních v České republice. Kromě blahodárného ovzduší si zde užívali každodenní ozdravné procedury na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest a bohatý doprovodný program, který se nese v duchu tzv. Madagaskaru.

Projektu s názvem "Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III." se v rámci dvou turnusů zúčastnilo celkem 220 dětí a 201 dospělých osob z 9 MŠ městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Koncem roku 2016 se 4 naši pedagogové zapojili do projektu Ostravské Univerzity.

CZ.02.3.68/0.0/0/16_011/0000660

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.