Aktuality

 POZOR ZMĚNA!!!

Zápis na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2023 do mateřských škol zřízených městským obvodem.

Dne 10.05.2023 od 8:00 do 10:00 h a od 14:00 do 16:00 h ,

na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v zasedací místnosti č. 446.

Vše vyřídíte na jednom místě!!!

INFORMACE K PLAVÁNÍ - třída Žabičky

 • začíná ve středu 8. 2. 2023, odjezd od MŠ v 8.10 h
 • lekce probíhá od 8.45 do 9.30 h v bazénu Mexiko, Hladnovská ul., Ostrava-Muglinov
 • celkem se uskuteční 10 lekcí v ceně 1900 Kč na dítě i s dopravou, doplatek 900 Kč prosím uhraďte na účet MŠ do 28. 2. 2023
 • s sebou: plavky, ručník, igelitovou tašku na mokré věci, děvčata s dlouhými vlasy dobře stahující gumičku a gumovou koupací čepici (děti s krátkými vlasy nemusí), vše do batohu s pevnými popruhy (ne padající pytlík se šňůrkami!)
 • ukažte dětem před balením jejich věci, aby si je poznaly a podepište zejména plavky, ručníky a plavecké čepice
 • věci si přineste do MŠ již v pondělí, aby bylo vše nachystáno a zkontrolováno
 • zjistěte si, zda zdravotní pojišťovna dítěte přispívá na plavecký kurz (potvrzení pro pojišťovnu bude vydáno po ukončení plavání)
 • pokud se dítě ze závažných zdravotních důvodů zúčastní méně než 5 lekcí a doloží lékařské potvrzení, bude mu snížena cena kurzu na 70 % z celkové částky

INFORMACE K PLAVÁNÍ - třída Berušky

 • začíná ve středu 8. 2. 2023, odjezd od MŠ v 8.55 h
 • lekce probíhá od 9.30 do 10.15 h v bazénu Mexiko, Hladnovská ul., Ostrava-Muglinov
 • celkem se uskuteční 10 lekcí v ceně 1900 Kč na dítě i s dopravou, doplatek 900 Kč prosím uhraďte na účet MŠ do 28. 2. 2023
 • s sebou: plavky, ručník, igelitovou tašku na mokré věci, děvčata s dlouhými vlasy dobře stahující gumičku a gumovou koupací čepici (děti s krátkými vlasy nemusí), vše do batohu s pevnými popruhy (ne padající pytlík se šňůrkami!)
 • ukažte dětem před balením jejich věci, aby si je poznaly a podepište zejména plavky, ručníky a plavecké čepice
 • věci si přineste do MŠ již v pondělí, aby bylo vše nachystáno a zkontrolováno
 • zjistěte si, zda zdravotní pojišťovna dítěte přispívá na plavecký kurz (potvrzení pro pojišťovnu bude vydáno po ukončení plavání)
 • pokud se dítě ze závažných zdravotních důvodů zúčastní méně než 5 lekcí a doloží lékařské potvrzení, bude mu snížena cena kurzu na 70 % z celkové částky

Vážení rodiče, Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4627/RMOb1822/78/22 ze dne 19. 9. 2022 rozhodla o přerušení provozu mateřské školy v období vánočních prázdnin, a to ve dnech od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 včetně. MŠ bude otevřena od 3. 1. 2023.

Městský obvod společně s MSK pořádá dne 13. 9. 2022 akci Den zdraví v Komenského sadech. Akce se bude konat od 14:00 do 18:00 h a budou se jí účastnit a sebe prezentovat se následující organizace:

 • Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
 • Ostravská univerzita
 • IFMSA Česká republika, z.s.
 • RBP, zdravotní pojišťovna
 • Krajská hygienická stanice
 • Státní zdravotní ústav
 • Besip, samostatné oddělení Ministerstva dopravy
 • Spirála Ostrava, z.ú.
 • Gemini oční optika s.r.o.
 • Rozkoš bez rizika
 • Podané ruce - canisterapie
 • Ostravské muzeum, p.o.
 • Koloběžkárna.cz
 • Odbor sociálních věcí (MOaP)
 • KAFIRA o.p.s.
 • Česká unie neslyšících, z.ú.
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Informativní schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí, nastupujících do MŠ 1.9.2022 se uskuteční dne 11.8.2022 v 15:30 hod ve třídě Oveček (přízemí).

Prosím, zajistěte si hlídání a přijďte bez dětí.

Na schůzce obdržíte rozhodnutí o přijetí, dozvíte se informace o platbách a organizačních záležitostech mateřské školy. Bude také zapotřebí vyplnit základní formuláře k dokumentaci dítěte, prosím, vezměte si psací potřeby.

Před schůzkou v době od 15:00 - 15:30 je možno provést hotově úhradu školného 500 Kč a stravného 946 Kč na měsíc září 2022. Děti s povinným předškolním vzděláváním školné neplatí.

Informace byly zaslány i  na maily uvedené v přihláškách (matka i otec). Na schůzce stačí jeden ze zástupců. Rovněž prosím o potvrzení účasti mailem.

Pokud se nebudete moci ze závažných důvodů dostavit ani jeden ze zástupců, zašlete tuto informaci na reditelnajizdarne@seznam.cz, domluvíme se na náhradním řešení.

V současné době mateřská škola nemá žádné volné místo. Volná místa v jiných mateřských školách najdete na https://ms.ostrava.cz/

Наразі в садочку немає вільних місць. Вакансії в інших садочках можна знайти за адресою

 https://ms.ostrava.cz/


ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

27.05.2022

Zápis na prázdninový provoz dětí z jiných mateřských škol proběhne 11. 5. 2022 od 6.30 h do naplnění volné kapacity. Počet volných míst bude bude zveřejněn 6. 5. 2022.

Vyplněnou přihlášku potvrzenou kmenovou školkou a přihlášku ke stravování odevzdáte v den zápisu, přihlášky a bližší informace naleznete v sekci zápis do MŠ, zápis na prázdninový provoz.  

Prázdninový provoz v roce 2022

- naše MŠ bude mít dle rozpisu provoz od 15. - 24. 8. 2022 (tj. 8 dnů). Od 25. 8. jsou již všechny MŠ v Moravské Ostravě uzavřeny z důvodu příprav na nový školní rok. Informace k umístění dětí  v jiných MŠ v době prázdnin bude vyvěšena na stránkách. 


Vážení zákonní zástupci,

na základě doporučení ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE, dojde ke změně při odběru odpoledních svačin. S tím je spojena změna v nahlašování dětí, které půjdou po obědě.

Změna bude platná od 10.01.2022.

Nahlášení dětí po obědě bude zapisováno jako dosud do sešitů, které jsou v šatnách jednotlivých tříd. Zápis bude třeba provést 1 pracovní den předem, do 12:15h, tedy v době, kdy jsou děti vyzvedávány po obědě (na pondělí je nutné provést nahlášení dítě po obědě již v pátek).

Dítě, které půjde domů po obědě, už nedostane s sebou odpolední svačinu, ta bude automaticky, na základě Vašeho zápisu v sešitě odhlášena.

Pokud rodič nahlásí vyzvednutí dítěte po obědě, v daný den, zapíše se do sešitu, tak jako doposud. Odpolední svačina NEBUDE odhlášena a je možno ji vyzvednout od 13,15 - 13,30h v kuchyni MŠ, ne ve třídě, jak jste byli dosud zvyklí.

Děkujeme za pochopení

Zuzana Paymová, vedoucí ŠJ

zveřejněno 06.01.2022

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)  ze dne  11.9.2020

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K STÁVAJÍCÍ SITUACI, VÁS PROSÍME, ABY JSTE DODRŽOVALI ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY A RESPEKTOVALI TATO OPATŘENÍ:

 • NEVSTUPOVAT DO TŘÍD A UMÝVÁREN DĚTÍ
 • ZDRŽOVAT SE V PROSTORÁCH MŠ JEN PRO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU
 • NEVODIT DO MŠ DĚTI S PŘÍZNAKY NEMOCI (KAŠEL, RÝMA), VZTAHUJE SE TAKÉ NA DOSPĚLÉ OSOBY DOPROVÁZEJÍCÍ DÍTĚ DO MŠ

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ A DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO OPATŘENÍ. CHRÁNÍTE TAK ZDRAVÍ SVÉHO DÍTĚTE, SVOJE, ALE I PERSONÁLU V MŠ. 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky