Aktuality

POHOTOVOSTNÍ PROVOZ  MŠ

Mateřská škola je od 20.3.2020 UZAVŘENA a slouží jako pohotovostní škola pouze pro pracovníky:

                 - bezpečnostních sborů (hasiči, policie)
                 - obecní policie,
                 - lékařů, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,
                 - pro příslušníky ozbrojených sil,
                 - zaměstnance naší školy.


K přijetí je možné se hlásit na čísle +420 602 170 715 nebo na +420 725 474 939 den před nástupem od 7:00 do 12:00 z důvodu zajištění stravy.

S nástupem dítěte je třeba předat kontaktní údaje na rodiče, včetně kontaktu na osobu kterou lze kontaktovat pokud rodiče nezvedají telefon. Dále je také třeba předat seznam osob, které mohou dítě vyzvednout z MŠ. S předáním dítěte budete vyzváni k vyplnění jednoduchého formuláře pro tyto potřeby.

Dítěti vezměte sebou oblečení do MŠ i na pobyt venku, roušku, těm s potřebou spánku přibalte pyžamo.


Formulář k přijetí dítěte - pohotovostní provoz.

Provoz mateřské školy je od 20.3.2020 přerušen.  Úplata za měsíc březen bude krácena na 255,- Kč. O navrácení přeplatku budete informováni. Školné na měsíc duben není nutné zatím hradit, jelikož nelze předpokládat, kdy bude provoz zahájen.

Další  informace k provozu lze získat na tel. 725 474 939  v pracovních dnech od 8-9 hodin.

V Ostravě dne 19.03.2020

Zákonní zástupci si mohou po tel. dohodě  na čísle 602 170 715 domluvit potvrzení žádosti  o ošetřovné osobně.

Možnost i zaslání vyplněné žádosti zákonného zástupce k potvrzení na mail ředitelky MŠ reditelnajizdarne@seznam.cz, žádost bude následně elektronicky podepsána a zaslána zpět žadateli.


Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

VÁŽENÍ RODIČE,
VZHLEDEM K ZÁVAŽNOSTI SOUČASNÉ  SITUACE JSME NUCENI ZRUŠIT PLATBY V HOTOVOSTI.
ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MŮŽETE PROVÉST VKLADEM DO BANKY NEBO PŘEVODEM Z ÚČTU.
ČÍSLO ÚČTU MŠ - 218 39 761/0100, DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE JE TŘEBA UVÉST JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Žádám rodiče, aby nevstupovali do MŠ bez roušky či jiného adekvátního zahalení obličeje, který tak budou mít po celou dobu pobytu v MŠ. Pokud bude nutné zavedeme i rozsáhlejší opatření. 
Děkuji za pochopení a spolupráci.

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K STÁVAJÍCÍ SITUACI, VÁS PROSÍME, ABY JSTE DODRŽOVALI ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY A RESPEKTOVALI TATO OPATŘENÍ:

  • NEVSTUPOVAT DO TŘÍD A UMÝVÁREN DĚTÍ
  • ZDRŽOVAT SE V PROSTORÁCH MŠ JEN PRO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU
  • NEVODIT DO MŠ DĚTI S PŘÍZNAKY NEMOCI (KAŠEL, RÝMA), VZTAHUJE SE TAKÉ NA DOSPĚLÉ OSOBY DOPROVÁZEJÍCÍ DÍTĚ DO MŠ

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ A DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO OPATŘENÍ. CHRÁNÍTE TAK ZDRAVÍ SVÉHO DÍTĚTE, SVOJE, ALE I PERSONÁLU V MŠ. 

Vzhledem k aktuální situaci rušíme odpolední kroužky a plánované dílničky s rodiči  dne 23. a 24.3.2020.

Provoz MŠ je omezen. Do třídy je přijímáno jen 15 zdravých dětí (přednostně pracujících rodičů).

21. 1. 2020 POZOR ZMĚNA!!!!

Ke komunikaci s rodiči slouží telefonní číslo
775 406 218  a to v době od 15:00 - 16:30 hod.  , např. nemožnost vyzvednutí dítěte, zdržení a jiné nepředvídatelné skutečnosti, které by mohly omezit včasné vyzvednutí Vašeho dítěte.

6.1.2020 Potvrzení o zaplaceném školném k daňovému přiznání

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o vydání potvrzení o zaplaceném školném v roce 2019, se nahlásí u p. učitelky. Na základě Vašeho požadavku, bude potvrzení vyhotoveno do 3 dnů. Potvrzení nebude vydáváno na počkání.

Děkujeme za pochopení.                              

6. 1. 2020  Informace o prázdninovém provozu mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v měsících červenci a srpnu 2020 

Ve dnech 25. 8. 2020 a 28.8. - 31. 8. 2020 budou všechny školy uzavřeny z důvodu probíhajících příprav k zahájení školního roku 2020/2021.  Provoz může být případně upraven v případě havárií, nutných rekonstrukcí, které nemohou být realizovány v průběhu školního roku.

Termín zápisu na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2020 do mateřských škol zřízených městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz je 12. 5. 2020 v místě a době provozu jednotlivých mateřských škol. 

Místo a doba provozu mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých škol, odkazy na webové stránky jednotlivých škol je možné najít v sekci Školství - Mateřské školy.