Aktuality

Vážení rodiče,

přeplatky za stravné a školné budou vráceny do 30.6.2021 těm, kteří už nebudou v srpnu navštěvovat MŠ. Ostatní obdrží přeplatky do 31.8.2021. Žádám všechny rodiče, aby přerušili platby za stravné a školné. Rodiče těch dětí, které od září budou MŠ nadále navštěvovat, prosím o obnovu plateb tak, aby první platba byla připsána na účtu do 25.8.2021.

Děkuji

Vedoucí ŠJ

Mateřská škola se nově zapojila do programu : Skutečně zdravá škola

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz vypisuje 2. ročník participativního rozpočtu Náš obvod - participativní rozpočet Moravské Ostravy a Přívozu, kde mohou občané navrhovat své projekty na zvelebení veřejného prostoru v Moravské Ostravě a Přívozu. V minulém roce se podařilo vymyslet například komunitní zahradu, hřiště na pétanque nebo pítko na Kuřím rynku. Pokud máte nějaký nápad, co byste pro své okolí chtěli prosadit, zkuste mrknout na web www.nasobvod.cz.

 

13.5.2021

Informaci o přijatých a nepřijatých dětech k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 naleznete v sekci zápis do MŠ. 

Pro děti ze tříd Berušky a Ovečky, které zatím nemohou do MŠ máme na poslední dubnový týden další dobrovolné úkoly. Pokud nám chcete poslat své výtvory, fotografie hotových pracovních listů, videa se zpěvem, recitací, cvičením nebo jen napsat, jak se dětem daří, použijte e-mail: ucitelmsnajizdarne@gmail.com .

Zákonným zástupcům dětí tříd Ovečky a Berušky byl odeslán e-mail s dotazy k prázdninovému provozu. Prosíme o přečtení a písemnou odpověď do konce dubna, abychom stihli připravit podklady. Děkujeme.

Bližší informace k testování naleznete na zde

INFORMACE K ORGANIZACI PROVOZU MŠ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 připravujeme provoz mateřské školy k nástupu dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (do 31. 8. 2021 dovrší minimálně 6 let) a dětí rodičů pracujících v profesích v rámci IZS zapsaných v naší MŠ.

Mimořádným opatřením určené vybrané profese IZS:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží mateřské škole aktuálním potvrzením zaměstnavatele při nástupu dítěte do MŠ.

Počítáme s provozem mateřské školy od 6:00 do 16:30 hodin. Rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na vstupních dveřích po max. 15 dětech ve třídě. Školné za duben činí 300,- Kč, nevztahuje se na předškoláky.

Z důvodu zajištění provozu jídelny prosíme o sdělení, zda výše uvedené děti do mateřské školy od 12. 4. 2021 nastoupí nebo nenastoupí. Hlášení proveďte v obou případech nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 12:00 hodin, a to prostřednictvím aplikace Naše MŠ, SMS na telefon: 602 170 715 nebo na e-mail: msnajizdarne@seznam.cz

Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy bude povinné neinvazivní antigenní testování (obdrženy testy Singclean) . Každé dítě musí být 2x týdně testováno, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě v první den, kdy zahájilo docházku v daném týdnu. Bez provedení testu nemůže být dítě přijato ke vzdělávání.  U testování bude přítomen zákonný zástupce nebo jím písemně pověřená osoba, proto počítejte s časovou rezervou určenou pro testování a to minimálně 15-30 minut, dle počtu najednou testovaných. Testováno nemusí být dítě, které nákazu Covid-19 prodělalo a neuběhlo více než 90 dní od data pozitivního testu, toto je nutno doložit potvrzením.

Další  informace budeme průběžně zveřejňovat.

Pro děti ze tříd Berušky a Ovečky připravily paní učitelky úkoly na doma, aby se nenudily a procvičily si i ruce. Úkoly si můžete vytisknout pomocí odkazů níže. Uvítáme i zpětnou vazbu, jak se dětem daří - napsat nám můžete na e-mail: ucitelmsnajizdarne@gmail.com .

Dětem plnícím povinné předškolní vzdělávání jsou úkoly zasílány do mailů zákonných zástupců, plnění úkolů je povinné a vypracování úkolů budou předkládat při nástupu do MŠ při znovuotevření.
Kdo nemá možnost tisku, postupuje dle zaslaných instrukcí.

Milí rodiče,

v době vyhlášení nouzového stavu a uzavření MŠ Vám chceme zpříjemnit čas, který trávíte se svými dětmi. Zde naleznete odkazy na různé inspirace a nápady, které můžete s dětmi dělat doma. Máte tady odkaz na on-line představení z Divadla loutek Ostrava, omalovánky k jaru, pracovní listy k procvičení jemné motoriky, básničky k procvičení paměti a rozvoji řeči, různé inspirace pro tvoření doma, ať už výtvarného charakteru nebo recept k večeři, svačině či snídani, který si hravě zvládnete připravit společně se svými dětmi doma. Starší děti pak mohou s rodiči vyzkoušet jednoduché pokusy, zazpívat si a zatancovat si. Nápady a inspirace pro jednotlivé třídy naleznete níže.

Nové nápady a inspirace, pro zpestření Vašeho času doma s dětmi, budeme vkládat průběžně.

Přejeme mnoho radosti při hravých činností a těšíme se na vás. Kolektiv MŠ  

Nápady na činnosti s dětmi - Berušky

PŘÍLOHA Č. 1 - Naučte se písničku "Jarní slunce". Zde je i odkaz na písničku, kde si ji můžete poslechnout. Jarní slunce - YouTube www.youtube.com/...S0k

PŘÍLOHA Č. 2 - Vytvořte si pomocí obtisku dlaně a prstů jarní obrázek. Budete potřebovat bílý papír, barvy, pastelky a na dokreslení detailů tenký černý fix. Množství obtisků kytiček, včeliček nebo broučků (berušek) a fantazii se meze nekladou. Můžete vaše krásné výtvory nafotit a poslat nám je.

PŘÍLOHA Č. 3 - Grafomotorický prvek oblouk. (Prosím o vytištění na šířku). Kreslete podle jednotlivých čar. Před samotným psaním nezapomeňte procvičit ruku uvolňovacími cviky, rameno, loket a především zápěstí. Dbejte na správné držení psacího náčiní. Nakonec si obrázek vybarvěte veselými barvičkami.

PŘÍLOHA Č. - 4 Pracovní list - jarní květiny a jejich stíny. Čarou spoj jarní květinu se stínem, který k ní patří. Květiny můžeš vybarvit dle skutečnosti. S dospělým si povídej, jaké květiny na jaře rostou. V knize nebo na procházce je můžete společně najít.

PŘÍLOHA Č. 5 Jak rozkvete papírové poupě? Podle přiloženého návodu nakresli (můžeš vybarvit) kytičku, vystřihni. Její lístky slož dovnitř, dej na vodní hladinu (voda v umyvadle, na talíři,...) a už jen pozoruj, jak květinka bude rozkvétat.

PŘÍLOHA Č. 6 Další námět na společnou aktivitu jsou hry s bublinami. Můžete si vodu i obarvit (potravinářským barvivem, koupíte v drogerii TETA)a mít tak barevné bubliny. Když přiložíte na bubliny papír, vznikne vám i zajímavý bublinkový obrázek. 

Nápady na činnosti s dětmi -  Ovečky

Žádosti o ošetřovné

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Prázdninový provoz v roce 2021 

Prázdninový provoz v roce 2021 - naše MŠ dle rozpisu bude mít provoz od 2. - 13. 8. 2021. Informace k  umístění dětí v době prázdnin v jiných MŠ bude brzy vyvěšena na stránkách. Elektronický zápis se prázdninového provozu netýká.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 18.9.2020

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)  ze dne  11.9.2020

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením nemůžeme vydávat obědy do vlastních jídlonosičů. V případě zájmu o vyzvednutí obědu první den nemoci, nabízíme variantu vydat oběd v jednorázovém boxu, jehož cena je 10 Kč,-.
Není v silách MŠ, abychom manipulovali během vydávání obědů s penězi. Prosím o přichystání přesné této částky. Poplatek odevzdáte před vyzvednutím obědu na sekretariátu.

Vzhledem k mimořádným opatřením, 

žádáme, aby děti do MŠ byly přivedeny v době od 6 do 8 hodin.

Zákonní zástupci si mohou po tel. dohodě  na čísle 602 170 715 domluvit potvrzení žádosti  o ošetřovné osobně.

Možnost i zaslání vyplněné žádosti zákonného zástupce k potvrzení na mail ředitelky MŠ reditelnajizdarne@seznam.cz, žádost bude následně elektronicky podepsána a zaslána zpět žadateli.


Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

VÁŽENÍ RODIČE,
VZHLEDEM K ZÁVAŽNOSTI SOUČASNÉ  SITUACE JSME NUCENI ZRUŠIT PLATBY V HOTOVOSTI.
ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MŮŽETE PROVÉST VKLADEM DO BANKY NEBO PŘEVODEM Z ÚČTU.
ČÍSLO ÚČTU MŠ - 218 39 761/0100, DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE JE TŘEBA UVÉST JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Žádám rodiče, aby nevstupovali do MŠ bez roušky či jiného adekvátního zahalení obličeje, který tak budou mít po celou dobu pobytu v MŠ. 
Děkuji za pochopení a spolupráci.

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K STÁVAJÍCÍ SITUACI, VÁS PROSÍME, ABY JSTE DODRŽOVALI ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY A RESPEKTOVALI TATO OPATŘENÍ:

 • NEVSTUPOVAT DO TŘÍD A UMÝVÁREN DĚTÍ
 • ZDRŽOVAT SE V PROSTORÁCH MŠ JEN PRO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU
 • NEVODIT DO MŠ DĚTI S PŘÍZNAKY NEMOCI (KAŠEL, RÝMA), VZTAHUJE SE TAKÉ NA DOSPĚLÉ OSOBY DOPROVÁZEJÍCÍ DÍTĚ DO MŠ

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ A DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO OPATŘENÍ. CHRÁNÍTE TAK ZDRAVÍ SVÉHO DÍTĚTE, SVOJE, ALE I PERSONÁLU V MŠ.