Ovečky

p. uč. Bc. Jana Javorská, zástupce ředitelky

p. uč. Bc. Eva Teichmanová 

Informace:

Třída Ovečky má kapacitu 25 dětí a je určena těm nejmladším. Nachází se v přízemí budovy. Je vybavena odpovídajícím nábytkem a hračkami vhodnými pro 2 - 4 leté děti. Ráno od 6.00 do 7.00 hodin, odpoledne od 15.15 do 16.30 hodin se zde scházejí a rozcházejí děti ze všech tříd MŠ. I ony zde mají hračky přiměřeně věku, se kterými se zabaví.