Jídelníček

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením nemůžeme vydávat obědy do vlastních jídlonosičů. V případě zájmu o vyzvednutí obědu první den nemoci, nabízíme variantu vydat oběd v jednorázovém boxu, jehož cena je 10 Kč,-.
Není v silách MŠ, abychom manipulovali během vydávání obědů s penězi. Prosím o přichystání přesné této částky. Poplatek odevzdáte před vyzvednutím obědu na sekretariátu.