Odhlašování stravy

Obědy na pondělí, budou odhlašovány v pátek do 12h. Pokud dítě v pondělí onemocní, lze oběd vyzvednout mezi 11,15 - 11,30 hod.

Další dny se odhlašují jako dosud, tj. den předem do 12 hod., (např. středu lze odhlásit v úterý do 12 hod.), poté je účtována nedotovaná strava ve výši 66 Kč u dětí 3 - 6let a 69 Kč u dětí s odročenou školní docházkou.

Odhlášení lze provést těmito způsoby:

  • Elektronicky na adrese msnajizdarne@seznam.cz
  • SMS zprávou na tel. číslo - 602 170 715 (je třeba uvést jméno, příjmení dítěte, datum od kdy do kdy nebude přítomno v MŠ)
  • V aplikaci NAŠE MŠ - pouze pro kmenové děti MŠ Na Jízdárně 19a

JINÝ ZPŮSOB OMLUVY NEBUDE AKCEPTOVÁN!

Platnost od 02. 09. 2019

Paymová Zuzana, provozní MŠ