Odhlašování stravy

Obědy na pondělí, budou odhlašovány v pátek do 12 h. 

Další dny se odhlašují den předem do 12 hod., (např. středu lze odhlásit v úterý do 12 hod.)

Pokud dítě náhle  onemocní, lze oběd vyzvednout mezi 11,15 - 11,30 hod, ale jen 1. den nepřítomnosti. Další den nemoci nárok na dotovanou stravu zaniká. Pokud není strava řádně odhlášena, a dítě do MŠ nepřijde, je účtována nedotovaná strava ve výši 75 Kč u dětí 3 - 6 let a 78 Kč u dětí s odročenou školní docházkou. 

Odhlášení lze provést těmito způsoby:

  • Elektronicky na adrese msnajizdarne@seznam.cz
  • SMS zprávou na tel. číslo - 602 170 715 (je třeba uvést jméno, příjmení dítěte, datum od kdy do kdy nebude přítomno v MŠ)
  • V aplikaci NAŠE MŠ - mohou využívat pouze rodiče dětí MŠ Na Jízdárně

JINÝ ZPŮSOB OMLUVY NEBUDE AKCEPTOVÁN!

Platnost od 01. 09. 2021

Paymová Zuzana, provozní MŠ

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky