Odhlašování stravy

Obědy na pondělí, budou odhlašovány v pátek do 12 h. 

Další dny se odhlašují den předem do 12 hod., (např. středu lze odhlásit v úterý do 12 hod.)

Pokud dítě náhle  onemocní, lze oběd vyzvednout mezi 11,15 - 11,30 hod, ale jen 1. den nepřítomnosti. Další den nemoci nárok na dotovanou stravu zaniká. Pokud není strava řádně odhlášena, a dítě do MŠ nepřijde, je účtována nedotovaná strava ve výši 75 Kč u dětí 3 - 6 let a 78 Kč u dětí s odročenou školní docházkou. 

Odhlášení lze provést těmito způsoby:

  • Elektronicky na adrese msnajizdarne@seznam.cz
  • SMS zprávou na tel. číslo - 602 170 715 (je třeba uvést jméno, příjmení dítěte, datum od kdy do kdy nebude přítomno v MŠ)
  • V aplikaci NAŠE MŠ - mohou využívat pouze rodiče dětí MŠ Na Jízdárně

JINÝ ZPŮSOB OMLUVY NEBUDE AKCEPTOVÁN!

Platnost od 01. 09. 2021

Paymová Zuzana, provozní MŠ