Zápis do MŠ

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram chlapečka a holčičky, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na

https://ms.ostrava.cz- portál předškolního vzdělávání.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Řádné zápisy pro školní rok 2023/2024 se budou konat v naší MŠ od 2.  května 2023 od 8.00 do 16.00 viz záložka Zápis 2023/2024.

Žádosti, které donesete vyplněné a vytištěné jsou již k dispozici od 20. 4. 2023 ke stažení na portálu předškolního vzdělávání statutárního města Ostravy viz podtržený odkaz výše.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky